Географічний центр України: що залишилось поза кадром

24 серпня 2019 року на телеканалі 1+1 в новинах відбувся відеорепортаж про географічний центр України, в якому брали в інтерв’ю у Науково-дослідному інституті геодезії і картографії (НДІГК). Що ж залишилося поза кадром?

У 2003 р. в НДІГК було виконане наукове дослідження з визначення географічного центру території України в рамках встановлення географічних сталих України. Для цього були залучені науковці, які на той час займалися цією проблематикою, а саме з Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Дослідження виконане творчим колективом у складі:

  • Ю. О. Карпінський (д-р техн. наук, керівник НДР, директор НДІГК),
  • А. А. Лященко (д-р техн. наук, заступник директора НДІГК),  
  • М. О. Трюхан (головний редактор карт, заступник директора НДІГК),
  • В. О. Шевченко (д-р геогр. наук, зав. лабораторією Київського національного університету ім. Тараса Шевченка),
  • В. Д. Барановський (канд. техн. наук, доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка),
  • В. С. Грицевич (канд. геогр. наук, доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка).


У результаті науково-дослідного дослідження була виконана унікальна робота, яка складалася з визначення еталонного контуру та геоінформаційних розрахунків. Географічний центр території визначається подібно центру ваги у механіці.

Розроблено еталонний контур суходільної частини території України. Для формування контуру території України як визначальної картографічної компоненти було використано картографічну базу даних для лінії державного кордону, сформовану на основі топографічних карт масштабу 1:200 000. Було використано також картографічні матеріали делімітації кордону з Республікою Білорусь за картою масштабу 1:10 000, Республікою Молдова і Російською Федерацією (1:50 000).

Для побудови математичної моделі визначення географічного центру за територію України було прийнято просторову фігуру, яка є частиною поверхні еліпсоїда, обмеженої проекцією сухопутних кордонів та берегової лінії України.

Узагальнення берегової лінії Азовського та Чорного морів як контуру території півдня України

Особливістю роботи є те, що картометричні розрахунки виконані комп’ютерними методами на основі цифрових геоінформаційних технологій.

Фрагмент TIN-моделі території. Видно, що модель презентує територію з точністю до найменшого відрізка контуру території

У процесі дослідження було застосовано дві методики і п’ять алгоритмів обчислення із застосуванням поверхневих інтегралів на поверхню еліпсоїда.

TIN-модель території України

Цей алгоритм оснований на тому, що територію України розчленовують на n скінченних елементів -  малих трикутників, що фактично замінює криволінійну поверхню кусковно-площинною апроксимацією за допомогою тріангуляційної TIN-моделі. Для визначення географічного центру територія України була розчленована на 113 705 трикутників.

Головною перевагою цього алгоритму є те, що він теоретично дає змогу отримати точні значення координат, що визначаються. Це важливий результат, оскільки деякі інші алгоритми, наведені тут, є наближеними.

Результати обчислення координат географічного центру України наведені в таблиці.

методики

алгоритму

Фігура

B, (º ' ")

L, (º ' ")

11.1

Територія України (2"x3")

49º01'38,7"

31º28'58,0"

1.2

Територія України

49º01'38,5"

31º28'58,2"

22.1

Територія України (2"x3")

49º01'38,7"

31º28'58,0"

2.2

Територія України

49º01'38,5"

31º28'58,2"

2.1

Територія України

49º01'38,5"

31º28'58,2"

Ситуаційна карта місцезнаходження географічного центру території України

В результаті проведених досліджень встановлено, що географічний центр території України має координати:

B = 49º01'39", L = 31º28'58"

і знаходиться близько центру села Мар’янівка Шполянського району Черкаської області.

Ці координати були визначені в системі координат 1942 року (СК-42), яка була чинною на той час. Оскільки значення координат наведені з розмірністю до однієї секунди, що складає на місцевості приблизно 31 м., а різниця координат між системами координа СК-42 та УСК-2000 не перевищує 6 м., то значення координат Географічного центру України в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 будуть такі ж самі. Значення координат Географічного центру України в системі координат WGS-84 будуть

B = 49º01'38", L = 31º28'52"

Визначений географічний центр зазначеними методиками має унікальність, яка полягає в тому, що ця точка уособлює всю територію України. Тобто будь-яка зміна контуру держави змінить місцеположення географічного центру.

Черкаські геодезисти В. В. Піковець, К. В. Гончаревський та учасник творчої групи доцент В. С. Грицевич біля закладеного геодезичного стовпчика на місці географічного центру на околиці с. Мар’янівка Шполянського району

Доцент В. С. Грицевич біля того ж місця через декілька років

Знак «Географічний центр України» встановлений біля автодороги м. Золотоноша – м. Умань.