Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:

Ескізний проект Web-серверу картографічних даних призначений для відпрацювання основних проектних рішень в побудові програмного та інформаційного забезпечення для створення та впровадження сучасних комп'ютерних технологій збору, обробки картографічної інформації, реалізація розрахунково-аналітичних і експертно-аналітичних методів рішення прикладних задач, математико-картографічне моделювання ситуації з відображенням результатів у вигляді електронних карт і документів для потреб державного і регіонального управління, які забезпечать:
•  оперативність отримання картографічної, тематичної та спеціальної інформації;
•  прогнозування розвитку і планування розміщення об'єктів інфраструктури регіонів;
•  створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури;
•  економічне зонування території;
•  ведення різноманітних моніторингів;
•  забезпечення просторовою інформацією галузевих автоматизованих систем;
•  оперативність прийняття управлінських рішень при стихійних чи аварійних ситуаціях та розробки проектів їх запобігання або ліквідації їх наслідків;
•  проведення природоохоронних заходів;
•  ліквідації стихійних лих та аварій;
•  контроль за раціональним використанням територіальних ресурсів, тощо. 
   
ГеоПростір побудована як трьохрівнева система і включає в себе автоматизований інформаційний комплекс центрального рівня (картографічний банк даних, банк географічних назв, банк тематичних даних тощо, інформаційно-довідкову систему) та автоматизовані розподілені інформаційні комплекси суб'єктів системи, що об'єднані телекомунікаційною системою на основі Internet/Intranet технології та інформаційно-довідкові клієнтські місця. 
    
Банк картографічних даних - призначений для ведення баз картографічних даних на територію України, областей та міст. Основна його задача - забезпечення достовірною картографічною інформацією інформаційно-довідкових та моделюючих користувачів. 
Банк географічних назв - призначений для ведення баз даних географічних назв населених пунктів, орографії, лімнонімів, гідронімів, транспорту і обслуговування інформаційних картографічних банків даних. 
Банк тематичних даних - призначений для ведення тематичних баз даних: природних ресурсів, природного районування, медико-екологічного районування, використання земель, транспорт, потенціальні джерела забруднення, економічне зонування, гідрології, населення, тощо. 
XML-сервер - призначений для перетворення даних, що зберігаються та обробляються в одиниці комплексу (банк даних, автоматизовані підсистеми комплексу, то що) в інформаційні об'єкти Internet/Intranet в форматі XML. Також сервер повинен забезпечити доступ та обмін інформаційними об'єктами між локальними та територіально-розподіленими складовими комплексу (використовуючи телекомунікаційну мережу Internet/Intranet). 
Сервер візуалізації картографічних даних призначений для створення графічного відображення векторних картографічних даних. Його основне завдання - забезпечити формування зображення в стандартному графічному форматі (GIF, PNG, та інші ) вказаних шарів, векторних та растрових знаків та інших елементів картографічної бази, створити опис документу в форматі HTML та надати створені файли WEB-серверу. 
WEB-сервер служить для забезпечення взаємодії WEB-браузера користувача з інформаційним наповненням, що розташоване на серверному комп'ютері. 
Реалізація ескізного проекту серверу - uamap.net