Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:

Довідник адміністративно-територіального устрою України

Геопортал адміністративно-територіального устрою України включає базу даних і метаданих про адміністративно-територіальні одиниці України.

Перейти
alt
Геопортал адміністративно-територіального устрою України забезпечує створення, наповнення, підтримання в актуальному стані бази даних і метаданих про адміністративно-територіальний устрій України та доступ до них в мережі Інтернет.

Розробник Науково-дослідний інститут геодезії і картографії (НДІГК)

Науково-дослідний інститут геодезії і картографії є провідною науково-дослідною установою Державної служби геодезії, картографії та кадастру. Інститут здійснює науково-дослідні роботи в сфері геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі, нормативного забезпечення топографо-геодезичних і картографічних робіт; розробку та впровадження геоінформаційних систем; створення базового набору геопросторових даних різних ступенів детальності; складання адресних реєстрів населених пунктів та цифрових моделей місцевості; формування банку картографічних даних на територію України, цифрових карт; укладання і видання картографічної та атласної продукції, унікальних офісних карт, інтерактивних карт на СD і в Internet; створення геоінформаційних систем та картографічного програмного забезпечення для інформаційно-довідкових систем, систем управління територіями та підприємствами.

Виконавці

Керівник проекту Карпінський Ю.О., директор НДІГК
Науковий консультант Лященко А.А., заступник директора НДІГК з наукової роботи
Головний виконавець Черін А.Г., завідуючий лабораторією геоінформатики НДІГК
Постальчник карт Осьмак Р.В., керівник відділу ВЦК та ДЗЗ НДІГК

Джерела інформації

·  сайт Верховної Ради України http://static.rada.gov.ua/zakon/new/ADM/zmist.html;

·  сайт Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/

Нормативно-правова основа:

·  Конституція України;

·  Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”;

·  Закон України “Про географічні назви”;

·  Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

·  Земельний Кодекс України;

·  Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

·  Закон України “Про поставки продукції для державних потреб”;

·  Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”;

·  Закон України “Про Кабінет Міністрів України”;

·  Закон України “Про регламент Кабінету Міністрів України”;

·  Закон України “Про регламент Верховної Ради України”;

·  Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою, затвердженого Указом Президії Верховної Ради УРСР 12 березня 1981 року № 1654;

·  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 2081-р “Про затвердження плану заходів щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій”;

·  Методичним рекомендаціям щодо збору інформації та попереднього аналізу можливості формування дієздатних громад у регіонах, затвердженим рішенням колегії Мінрегіонбуду від 23.12.2008 № 93;

·  Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2011-2015 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 2354-р.;

·  Інструкції з ведення Чергової довідкової карти України, затвердженої наказом Державного комітету природних ресурсів від 03.06.2004 № 54