Завершено обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення», який розроблений фахівцями Державного агентства земельних ресурсів України.

 

За дорученням Голови Держземагентства України Сергія Рудика землевпорядники організували широке громадське обговорення законопроекту. Практично в усіх районах та обласних центрах проведено «круглі столи» за участю представників територіальних громад, громадських галузевих організацій, малих, середніх та великих сільськогосподарських товаровиробників, ЗМІ.

Конструктивні пропозиції до законопроекту подавали органи місцевого самоврядування, юридичні компанії, науковці, пересічні громадяни з усіх областей України.

– Усі без винятку пропозиції та зауваження до законопроекту з удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки ми ретельно вивчили і врахували при доопрацьовані проекту законодавчого акта, що має важливе значення для розвитку аграрної галузі та забезпечення продовольчої безпеки держави. У результаті нам вдалося максимально врахувати інтереси усіх зацікавлених сторін, власників паїв, сільгоспвиробників, органів місцевого самоврядування та сільських громад. Так що до парламенту ми незабаром подамо проект законну – як результат спільної кропіткої праці фахівців Держземагентства та широкого кола громадськості, – зазначив Голова Держземагентства України Сергій Рудик.

До прикладу, з огляду на побажання громадськості та пропозиції фахівців при доопрацюванні законопроекту зменшено мінімальний строк оренди сільськогосподарських угідь, внесено положення щодо заборони на задоволення вимог кредиторів за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

Також за результатами громадського обговорення законопроекту були враховані зауваження стосовно того, що відповідальність за випадкове знищення або завдання шкоди землі має нести орендар.

Сільські громади запропонували передбачити, якщо протягом року іноземцями, які прийняли у спадщину землі сільськогосподарського призначення, не відчужено земельну ділянку, орган місцевого самоврядування, або відповідний орган виконавчої влади, зобов’язаний протягом місяця після спливу зазначеного строку подати до суду за місцем розташування земельної ділянки заяву про її відчуження.

 

Ці, як і багато інших слушних пропозицій та зауважень розробники законопроекту врахували у роботі над проектом Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення”.

Джерело: http://land.gov.ua/