Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
2013 №1


Офіційна хроніка
Розпорядження Президента України від 6 грудня 2012 року № 217/2012-рп "Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 20 червня 2007 року № 123"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. № 68-р "Про присвоєння рангів державним службовцям" (витяг)


Геодезія

Третяк К. Р., Савчин І. Р. Розроблення методики розрахунку надійності активних моніторингових геодезичних мереж

Літинський В. О., Перій С. С., Сухоруков В. О. Особливості застосування двостороннього тригонометричного нівелювання

Тревого І. С., Літинський В. О., Газдаг М. Л. Точність полігонометрії: згущення мережі в залежності від точності кутових вимірювань


Фотограмметрія і дистанційне зондування

Владов І. В. Використання ортофотопланів у ході реформування земельних відносин. Узагальнення досвіду Кіровоградської області

Солодкий В. Д., Беспалько Р. І., Казімір І. І. Система моніторингу та запобігання небезпечним природним явищам у Чернівецькій області


Геоінформатика і кадастр

Черін А. Г., Горковчук М. В. Структура та функції геопорталу Державної геодезичної мережі України

Бортнік Л. Л., Тимчук В. Ю. Геоінформаційні системи та інформаційні технології у військовій справі (за матеріалами науково-практичного семінару з циклу "Січневі ГІСи" (2012 р.))


Освіта

Остроух В. І. Нові навчальні електронні посібники з курсу "Фізична географія України" як форма реалізації інноваційних технологій в освітньому процесіРобота громадських організацій

Діяльність правління Українського товариства геодезії і картографії у другому півріччі 2012 року (П. М. Шевчук)

Нові видання

Література з картографії (Р. І. Сосса, О. М. Федунків)


Інформація

Новітні технології та професійні контакти на "INTERGEO-2012" (І. С. Тревого, С. Г. Савчук, В. В. Задорожний)

IV звітно-виборна конференція Західного геодезичного товариства (О. М. Денисов, Б. Б. Паляниця, І. С. Тревого)

Про стипендію Амелії Ергарт (Л. М. Янків-Вітковська)

Про "Геофорум-2013"

Про вихід у світ монографії доктора технічних наук П. І. Барана "Інженерна геодезія"

Календар подій

Відомості про авторів