Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
<b>2012 №6 </b><br><br><br>

<b><u>Офіційна хроніка</u></b><br>
 Голові Державного агентства земельних ресурсів України С. М. Тимченку
 <br><br><br>

<b><u>Геодезія</u></b>
<p><a href="javascript:JS('menu1','image7');">Самойленко О. М.  Визначення просторового положення та орієнтації осі обертання динамічного об'єкта координатним площинним і трековим методами </a></p><span id="menu1" style="display: none;"><p>Описуються розроблені автором методи, які дозволяють за координатами закріплених на динамічному об’єкті точок, обчисленими за результатами геодезичних вимірювань при різноманітних положеннях об’єкта, визначити просторове положення та орієнтування осі його обертання методом найменших квадратів та оцінити точність цього визначення.</p> </span>
<p><a href="javascript:JS('menu2','image7');">Баран П. І. Електронний рівнево-маятниковий метод  вимірювання кренів споруд </a></p><span id="menu2" style="display: none; "><p>Описується методика організації спостережень і опрацювання даних про зміни кренів споруд, отриманих за допомогою електронних датчиків (рівневих або маятникових), розташованих на різних ярусах. Для одночасного обчислення коефіцієнтів параболи апроксимації загальної зміни крену та його азимута використовується метод найменших квадратів, масштаби яких дозволяють відстежувати динаміку деформаційного процесу. 
</p> </span>


<br><b><u>Картографія </u></b> 
<p><a href="javascript:JS('menu4','image7');">Путренко В. В. Картографічний підхід до оцінювання техногенних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на регіональному рівні </a></p><span id="menu4" style="display: none; "><p>Розглянуто питання оцінювання техногенних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на регіональному рівні (на прикладі Вінницької області) з використанням методів геоінформаційного картографування. Викладено підходи до визначення поняття "ризик" та його кількісного оцінювання, методика інтегрального оцінювання техногенних ризиків на базових регіональних та адміністративних рівнях за допомогою методу геоінформаційного моделювання; виділено зони найбільших техногенних ризиків у Вінницькій області та особливості їх просторового розподілу.</p> </span> <b><u>Фотограмметрія і дистанційне зондування </u></b> 
<p><a href="javascript:JS('menu5','image7');">Самойленко О. М., Монюк Б. Є. Дослідження метрологічних характеристик вертикального круга лазерних трекерів на еталоні прямолінійності </a></p><span id="menu5" style="display: none; "><p>Запропоновано й обґрунтовано методику визначення СКП вимірювання вертикальних кутів лазерними трекерами за результатами вимірювань у ході виявлення геометричної форми робочої поверхні еталона прямолінійності ВЕТУ 01-02-01-98.</p> </span>


<br> <b><u>Геоінформатика і кадастр </u></b> 
<p><a href="javascript:JS('menu6','image7');">Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Сосса Р. І., Федунків О. М., Форосенко Ж. В., Горковчук М. В. Картографічне та геоінформаційне забезпечення Всеукраїнського перепису населення 2013 р. </a></p><span id="menu6" style="display: none; "><p>Розглядаються методичні, організаційні і технологічні аспекти картографічного і геоінформаційного забезпечення 2-го Всеукраїнського перепису населення 2013 року. Аналізуються структура цифрових карт адміністративно-територіального устрою України і адресних планів міст для перепису населення. Представлена організація і функції спеціалізованої ГІС для автоматизації переписного районування території.
</p> </span>


 <p><a href="javascript:JS('menu7','image7');">Кошкарьов О. В., Медведєв А. О., Пересадько В. А., Бубир Н. О., Сінна О. І. Інтеграція російських та українських геоінформаційних ресурсів </a></p><span id="menu7" style="display: none; "><p>Обґрунтовується доцільність та деякі науково-методичні положення інтегрування російських і українських ресурсів в єдиний інформаційний простір у вигляді геопорталу (або мережі геопорталів). Проаналізовано загальний стан проблеми розроблення національних інфраструктур геопросторових даних (ІГД) у Росії та в Україні як передумов формування єдиних вимог до геопросторових даних та можливості їх інтегрування; намічено першочергові завдання в цьому напрямі досліджень; запропоновано принципову схему і варіанти технологічних рішень для інтегрування знань і даних різних виробників та користувачів, у т. ч. й для розвитку російсько-українського співробітництва.</p> </span>

<br><b><u>Історіографія і персоналії </u></b>  <p><a href="javascript:JS('menu8','image7');">Цюцюра Л. Ю. Картографічні твори іноземними мовами академіка Степана Рудницького </a></p><span id="menu8" style="display: none; "><p>Характеризуються іншомовні картографічні твори С. Рудницького. Аналізуються передумови їх створення та особливості видання. До статті додаються репродукції чотирьох карт ученого.</p> </span>
 <p><a href="javascript:JS('menu9','image7');">Даценко Л. М. Ґерард Меркатор –  видатний картограф XVI століття </a></p><span id="menu9" style="display: none; "><p>Розглянуто історію життя та діяльності видатного фламандського картографа Ґерарда Меркатора, 500-річний ювілей якого світова спільнота картографів відзначила у березні 2012 року. Він також зробив великий внесок у розвиток математики, астрономії, космографії, земного магнетизму, історії, теології, а ще проявив себе як чудовий гравер і творець наукових приладів.</p> </span>
До 85-річчя Галини Павлівни Курдіної <br><br>
До 60-річчя Володимира Дмитровича Косянчука   
 <br><br><br>Інформація <br><br>
Десяте засідання Відділу Східна Європа, Північна та Середня Азія Групи експертів ООН  з географічних назв (І. С. Руденко)  <br><br>
ХХХІV сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі країн – учасниць СНД (С. Л. Цокало)


 <br><br> Календар подій  <br><br>
Відомості про авторів  <br><br>
Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі в 2012 р. 

<script language="JavaScript">for(i=1;i<=1;i++) // Пока i=1, не достигнет 6 (количество задействованных span), увеличивая его на единицу и сравнивая после прохода цикла{nameDiv=eval("document.getElementById('menu' + i)"); // Сворачивание, единое для всего сайта
nameDiv.style.display="none";
}
function JS(menu) {//   nameDiv=eval("document.getElementById(menu)");
   if(nameDiv.style.display=='none')   {   nameDiv.style.display='block';
   }   else   {   nameDiv.style.display='none';
   }}</script>