Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:

Офіційна хроніка
Указ Президента України від 31 жовтня 2011 року № 1008/2011 "Питання демаркації державного кордону України"

Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 липня 2011 р. № 25 "Про затвердження Класифікатора інформації, яка відображається на підготовленій до видання топографічній карті масштабу 1:10 000, 3-тє видання, виправлене та доповнене"

Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 16 серпня 2011 р. № 26 "Про внесення змін до наказу Укргеодезкартографії від 14.04.2011 № 23 "Про упорядкування застосування Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000"

Геодезія

Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Кухтар Д. В. Методика контролю температурних деформацій надземних переходів магістральних газопроводів

Баран П. І., Марущак М. П. Методи вертикального планування будівельних майданчиків


Картографія

Курач Т. М. Теоретико-методологічний рівень класифікування (на прикладі систематизації географічних карт)

Кисловський B. П., Трюхан М. О. Морські зони національної юрисдикції України


Фотограмметрія і дистанційне зондування

Малов В. І., Олійник С. В. Розвиток цифрових фотограмметричних технологій у ДНВП "Геосистема"

Тетеря А. М. Практичний досвід використання цифрової камери 3-DAS-1


Геоінформатика і кадастр

Пащенко В. М. Актуалістичність історичного досвіду кадастрування земель

Рябчій В. А., Рябчій В. В. Склад і зміст технічного паспорта земельної ділянки


Історіографія і персоналії

Шишка О. В. Картографування Львова у підавстрійський період (1772-1918 рр.)

Пам'яті Миколи Миколайовича Комедчикова

Світлій пам'яті А. М. Приймака


Робота громадських організацій

Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у ІІІ кварталі 2011 р. (П. М. Шевчук)


Нові видання

Література з картографії (Р. І. Сосса, О. М. Федунків)


Інформація

15-та Генеральна асамблея Міжнародної картографічної асоціації (Р. І. Сосса)

Відомості про авторів