Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:


Офіційна хроніка
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 673 "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році" (витяг)

Геодезія

Заєць І. М., Карпінський Ю. О. Інфраструктура єдиної високоточної системи координат існує!


Картографія

Руденко Л. Г., Поливач К. А. Перспективні напрями атласного тематичного картографування України

Курач Т. М. Нарис з історії класифікування карт


Фотограмметрія і дистанційне зондування

Кохан С. С. Дослідження динаміки вегетаційних індексів для оцінювання стану сільськогосподарських культур на основі даних IRS-1D LISS-ІІІ


Геоінформатика і кадастр

Бухальська Т. В. Формування ефективної системи управління землями державної та комунальної власності в межах населених пунктів


Зарубіжний досвід

Тржиска А., Коцаб М., Дрбал А. Принципи створення й ведення кадастру нерухомості в Чеській Республіці


Історіографія і персоналії

Ровенчак І. І., Цюцюра Л. Ю. Картографічна діяльність С. Рудницького у харківський період (1926-1933 рр.)

Шишка О. В. Картографування Львова (1582-1770 рр.)

70-річчя академіка НАН України Л. Г. Руденка

Пам’яті професора Тараса Георгійовича Шевченка


Нові видання
Картографічні твори (О. М. Федунків)


Інформація
Відкриття кафедри геоінформаційних та аерокосмічних технологій у Державній екологічній академії післядипломної освіти і управління (І. В. Галенко, В. С. Готинян)

Конкурс дитячого малюнка імені Барбари Петченік "Життя в глобалізованому світі (Світ навколо нас)" (І. С. Руденко, І. Л. Дрогушевська)

Календар подій

Відомості про авторів