Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
Геодезія

Тревого І. С., Ільків Є. Ю., Ткаченко Ю. Ф. Залежність точності цифрового нівелювання від зміни положення нівеліра по висоті

Бурак К. О., Гринішак М. Я., Михайлишин В. П., Шпаківський О. П. Використання електронних тахеометрів при геодезичному контролі підкранових колій

Щербак Ю. В. До питання визначення точності положення меж земельних ділянок у містах районного підпорядкування і селищах


Картографія

Бубир Н. О. Електронні навчальні картографічні твори з інтерактивними функціями для потреб системи безперервної географічної освіти


Фотограмметрія і дистанційне зондування

Міхно О. Г., Рябов В. А. Оперативне оцінювання прохідності місцевості поза шляхами


Геоінформатика і кадастр

Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Квартич Т. М. Концептуальні засади створення системи державного топографічного моніторингу місцевості

Бачишин Б. Д., Корнілов Л. В., Шульган Р. Б., Кібукевич О. М. Уточнення меж природно-сільськогосподарських районів на основі теорії нечітких множин

Кубах С. М., Черняга П. Г. Використання референцних систем координат при виконанні кадастрових робіт


Історіографія і персоналії

Сергієнко Б. П., Соколов В. В., Шевченко В. О. Олександр Федорович Трембачов – видатний педагог-геодезист


Робота громадських організацій

Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у I кварталі 2011 р. (П. М. Шевчук)


Освіта

Лазоренко Н. Ю., Черін А. Г. Навчання з курсу "Основи ГІС" у Політехнічному університеті Валенсії

Даценко Л. М. Картографічна компонента шкільної географічної освіти в умовах інформатизації суспільства


Відомості про авторів