Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
Офіційна хроніка
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 квітня 2011 р. № 23 "Про упорядкування застосування Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000"

Геодезія

Стопхай Ю. А. Геодезичний зріз України по меридіану 26°43': матеріали про пошук пунктів Геодезичної дуги Струве

Самойленко О. М. Застосування геодезичного автоколімаційного методу для визначення і контролю метрологічних характеристик стендів регулювання розвалу та сходження коліс автомобілів

Полець О. П. Вплив поширення відбитих сигналів на точність роботи GPS-приймачів


Картографія

Беба Н. В. Тривимірне картографування зимових видів рекреаційної діяльності в гірських районах

Фотограмметрія і дистанційне зондування

Пархоменко Г. О. Можливості використання матеріалів ДЗЗ у моніторингових дослідженнях урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)


Геоінформатика і кадастр

Рябчій В. А., Рябчій В. В., Василенко А. М. Склад і зміст кадастрового плану

Історіографія і персоналії

Окопний Б. П. Подільському державному підприємству геодезії, картографії та кадастру – 60 років

Валентину Тофільовичу Липському – 60

Робота громадських організацій

Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у I кварталі 2011 р. (П. М. Шевчук)

Нові видання

Література з картографії (Р. І. Сосса, О. М. Федунків)

Картографічні твори (О. М. Федунків)

Інформація

IV Всеукраїнська науково(практична конференція "Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку" (О. Ю. Дегтяр, І. С. Руденко)

Цифрові топографічні карти – картографічна основа навігаційного забезпечення системи "ГЛОНАСС" (Р. І. Сосса)

Двадцяте засідання Відділу Східної, Центральної і Південно(Східної Європи Групи експертів ООН з географічних назв (Н. О. Кізілова)


Відомості про авторів