Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
Офіційна хроніка
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 2354-р "Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2011-2015 роки"
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 18 січня 2011 р. № 3 "Про затвердження Розміру плати за окремі види топографо-геодезичної та картографічної інформації на 2011 рік"

Загальні питання

Куреньов Ю. П., Малік Т. М. Щодо трактуванння терміна "нормальна висота"

Викладається коротка історія створення й розвитку Українського товариства геодезії й картографії та його діяльність протягом двадцяти років.


Геодезія

Марченко О. М., Кучер О. В. Результати уточнення моделі аномалій Буге для регіону України

Поставлено та вирішено завдання побудови рівномірної сітки аномалій Буге для регіону України. Отримано рішення для аномалій Буге на рівномірній сітці оцінюється із середньою похибкою 1-2 мГал, яка покращуєтся уздовж ліній нівелювання та біля пунктів Державної гравіметричної мережі.

Самойленко О. М. Визначення просторової орієнтації осі обертання динамічного об'єкта геодезичним автоколімаційним методом

Описано найбільш загальну високоточну методику вимірів і обчислень по МНК просторовій орієнтації осі обертання автоколімаційним методом, в основі якого лежить можливість вимірювати за допомогою автоколімаційного теодоліта просторову орієнтацію нормалі до оптичного плоского дзеркала, жорстко закріпленого на динамічному об'єкті, при різних його положеннях.


Фотограмметрія і дистанційне зондування

Шостак А. В. РЕМ-фотограмметричне оцінювання мікрорельєфу поверхонь

Аналізуються цифрові моделі рельєфу типових механічно сформованих поверхонь. Наведено алгоритми й приклади аналітичної фотограмметричної й цифрової обробки РЕМ-стереозображень.


Геоінформатика і кадастр

Лященко А. А., Форосенко Ж. В., Черін А. Г. Сервіс-орієнтована архітектура кадастрових геоінформаційних систем та кадастрових геопорталів

Виконано аналіз тенденцій розвитку розподілених кадастрових геоінформаційних систем і геопорталів у розвинених країнах світу, узагальнено досвід авторів у реалізації компонентів кадастрових ГІС, заснованих на веб-технології, базах геопросторових даних, геоінформаційних сервісах і системі обороту електронних кадастрових документів.

Лазоренко Н. Ю. Онтологічні аспекти геоінформаційного забезпечення моніторингу природних комплексів

На основі аналізу спеціальної літератури по природних комплексах визначено початковий рівень (локальне уявлення користувача) абстракції архітектури ГІС-системи моніторингу природних комплексів для її подальшого проектування.


Історіографія і персоналії

До 70-річчя від дня народження та 50-річчя професійної діяльності Олександра Людомировича Дорожинського

Робота громадських організацій

Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у IV кварталі 2010 р. (П. М. Шевчук)

Положення про критерії нагородження заохочувальними відзнаками УТГК (зі змінами та доповненнями)

Угода про співпрацю між Українським товариством геодезії і картографії та Чеським союзом геодезистів і картографів


Відомості про авторів