Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
Офіційна хроніка
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" (витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1117 "Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них"

Геодезія

Куреньов Ю. П., Малік Т. М. Щодо трактуванння терміна "нормальна висота"

Марущак М. П. Способи тригонометричного нівелювання електронним тахеометром


Картографія

Курач Т. М. Сучасні підходи до класифікування географічних карт

Полякова Н. О. Семіотико-тематична модель структури Національного атласу України

Давиденко А.С. ВІЛ/СНІД і туберкульоз як об’єкти медико-географічного картографування


Геоінформатика і кадастр

Патракеєв І. М., Міхно О. Г., Шаульський Д. В. Геоінформаційне забезпечення прийняття просторово-планувальних рішень при управлінні урбанізованими територіями в умовах невизначеності

Кондратюк О. В. Координатне інтегрування різнорідних картографічних матеріалів у ГІС-Кордон


Проблеми. Дискусії. Рецензії

Шевченко В. О. Довідкове видання про доісторичні карти (рецензія)

Історіографія і персоналії

Кравчук О. В. Становлення топографічної служби Збройних Сил України

Олегу Івановичу Шаблію – 75

Нові видання

Література з картографії (Р. І. Сосса, О. М. Федунків)

Картографічні твори (О. М. Федунків)

Інформація

ХХІV Загальнопольська конференція з історії картографії (Р. І. Сосса)

Прогресивні технології і техніка на INTERGEO-2010 (І. С. Тревого, Ю. Л. Серебряний, О. М. Іванчук)


Відомості про авторів