Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
2009 №4


Офіційна хроніка

Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 19 червня 2009 р. № 59 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Структура та зміст Державного реєстру географічних назв"

Картографія

Ляшенко Д. О. Картографічне забезпечення досліджень міжнародних економічних зв’язків України

Козаченко Т. І., Цокало Т. С. Геоінформаційне картографування малих підприємств України та її реалізація


Фотограмметрія і дистанційне зондування

Кобилінська Є. В. Розвиток методів дешифрування об’єктів місцевості при топографічному зніманні космічними системами ДЗЗ


Геоінформатика і кадастр

Черін А. Г. Стандартизація геоінформаційних сервісів

Історіографія і персоналії

Миколі Васильовичу Білоусу – 60

Проблеми. Дискусії. Рецензії

Карпінський Ю. О., Трюхан М. О. Національний атлас України – видатний картографічний твір сучасності (реценія)

Нові видання

Література з картографії (Р. І. Сосса)
Картографічні твори (О. М. Федунків)

Інформація

ХХІХ сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі держав-учасниць СНД (Н. О. Кізілова)
Четвертий Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка “Країн багато – планета єдина” (В. П. Ткаліч, О. І. Любарець)
Перша інформаційна виставка Укргеодезкартографії у Верховній Раді України (В. П. Ткаліч, О. І. Любарець)
Нагорода Українському товариству геодезії і картографії (П. М. Шевчук, О. М. Денисов)
Відомості про авторів