Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
2.2009


ОФІЦІЙНА ХРОНІКА
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 186 "Про використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону"
 • Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 02 березня 2009 р. № 23 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Бельґії"
 • Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 02 березня 2009 р. № 24 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів"
 • Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 02 березня 2009 р. № 25 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Естонії"

  ГЕОДЕЗІЯ

 • Кучер О. В., Куриляк І. С., Марченко О. М. Про перетворення координат із системи СК-42 в систему УСК-2000

 • Грицюк Т. Ю. Визначення короткоперіодичних зміщень напірного трубопроводу Теребле-Ріцької ГЕС

 • Корольов В. М., Руденко К. В., Корольова О. В. Оцінка похибок визначення координат і вектора швидкості переміщення цілі з рухомого об'єкта

 • Серант О. В. Дослідження взаємозалежності між сейсмічною активністю і горизонтальними деформаціями земної поверхні зони Вранча на основі вимірів перманентних GPS-станцій


  КАРТОГРАФІЯ

 • Полякова Н. О., Шевченко В. О. Прагматичні аспекти створення і сприйняття картографічного твору

 • Курач Т. М., Новосвітна А. О. Анімаційне картографування явища міграції населення


  ГЕОІНФОРМАТИКА І КАДАСТР

 • Гетьманенко Н. В. Упровадження сучасних інформаційних технологій у систему географічної освіти


  ІСТОРІОГРАФІЯ І ПЕРСОНАЛІЇ

 • Цюцюра Л. Ю. Маловідомі дрібномасштабні карти Європи та її реґіонів академіка С. Рудницького 1915 р.


  НОВІ ВИДАННЯ
 • Література з картографії (Р. І. Сосса, І. С. Лакейчук)
 • Картографические произведения (О. Н. Федункив)

  НОВИНИ
 • Геодезія, картографія, кадастр, дистанційне зондування: коротко про найважливіше (С. А. Мовчан)

  ІНФОРМАЦІЯ
 • Засідання Міжвідомчої науково-методичної ради з питань географічних назв (Н. О. Кізілова)
 • Календар подій
 • Відомості про авторів