Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
6.2008


Офіційна хроніка
 • Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 24 листопада 2008 р. № 148 «Про затвердження Кодексу усталеної практики. Керівний технічний матеріал з виготовлення та приймання цифрової топографічної карти»
 • Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 25 листопада 2008 р. № 151 «Про затвердження Кодексу усталеної практики. Зображення державного кордону та меж адміністративно-територіального устрою України на топографічній карті»

  Геодезія

 • Марченко О. М., Янчук О. Є. Побудова гравіметричного квазігеоїда на регіон Молдови методом швидкого перетворення Фур’є


  Картографія

 • Гладкий О. В. Методичні підходи до картографування промислових агломерацій

 • Козаченко Т. І. Методологічні засади дослідження географічних меж та їх відображення на картах


  ГЕОІНФОРМАТИКА І КАДАСТР

 • Мельничук О. Ю. Системне моделювання території для потреб земле устрою


  Історіографія і персоналії

 • Палієнко Л. О. Картографія – справа життя Андрія Семеновича Харченка (до 100-річчя від дня його народження)

 • До 50-річчя Віктора Івановича Малова
 • Юрію Олександровичу Карпінському – 60
 • Петру Максимовичу Шевчуку – 80

  ПРОБЛЕМИ. ДИСКУСІЇ. РЕЦЕНЗІЇ
 • Могильний С. Г., Ахоніна Л. І. , Петрушин О. Г. Геодезичні прилади – навчальний комплекс (рецензія)

  Нові видання
 • Література з картографії (Р. І. Сосса, І. С. Лакейчук)
 • Картографічні твори (О. М. Федунків)

  Інтерв’ю
 • Бесіда з відомим фахівцем картографо-геодезичної справи О. О. Дражнюком (О. І. Любарець)