Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
5.2008


Офіційна хроніка
 • Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 05 вересня 2008 р. № 118 "Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи Технічних проектів (Програм) на виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт"
 • Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 15 жовтня 2008 р. № 130 "Про затвердження розміру плати за топографо-геодезичну та картографічну інформацію"

  Геодезія

 • Могильний С. Г., Шоломіцький А. А. Геодезичний контроль геометрії металургійного устаткування в умовах його експлуатації


  Картографія

 • Беба Н. В. Картографічне моделювання туристично рекреаційної діяльності в мережі Інтернет

 • Вортман Д. Я. Сакральні споруди на планах міст України

 • Гордєєв А. Ю. Картографічні школи зі створення портоланів


  Фотограмметрія і дистанційне зондування

 • Могильний С. Г. Математичні моделі систем координат в аналітичній фототріангуляції


  Зарубіжний досвід

 • Рахімов В. Р., Бекбаєв Г. К., Белевич С. В. Удосконалення національної геодезичної мережі Республіки Узбекистан


  Геоінформатика і кадастр

 • Єфімов С. А., Селезньова О. А. Адміністративно-територіальний устрій територій: геоінформаційні підходи до реконструкції і моделювання (на прикладі АРК)


  Проблеми. Дискусії. Рецензії
 • Войтенко С. П. Навчальний комплекс про сучасну геодезичну техніку (рецензія)

  Нові видання
 • Література з картографії (Р. І. Сосса, І. С. Лакейчук)
 • Картографічні твори (О. М. Федунків)

  Інформація
 • Засідання Міжвідомчої робочої групи з координації заходів, спрямованих на вдосконалення координатно-часового забезпечення (С. А. Мовчан)
 • Третя складова ДГМ: на шляху до об’єднання дій професіоналів (за матеріалами робочої наради з питань визначення стану гравіметричної мережі України та перспектив її розвитку) (С. А. Мовчан)
 • ХХVІІІ сесія міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування землі держав-учасниць СНД (В. П. Ткаліч, Н. О. Кізілова)
 • Засідання генеральної асамблеї європейської асоціації відповідальних за офіційне картографування – EuroGeographics’2008 (Н. О. Кізілова)