Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
3.2008

Офіційна хроніка

Рішення колегії Державної служби геодезії, картографії та кадастру № 7 від 23 квітня 2008 р. "Про затвердження змін до складу редакційної колегії журналу "Вісник геодезії та картографії"
Загальні питання

Любарець О. І. Доступ до екологічної інформації – конституційне право кожного громадянина

Шевченко В. О. Сучасна картографія: уроки дійсності


Картографія

Козаченко Т. І. Методи моделювання і моделі в геоінформаційному картографуванні

Ляшенко Д. О. Картографування міжнародних міграцій населення

Орещенко А. В. Особливості встановлення державного кордону на річкових ділянках (на прикладі українсько-молдовського кордону)


Геоінформатика і кадастр

Лейчак Д. В., Гайдаржи В. І. Інструментальні засоби комплексного дослідження екологічного стану ґрунтів на основі ГІС-технології


Стахов Є. О. Досвід використання програмного продукту MicroStation для створення картографічної продукції


Історіографія і персоналії

Сосса Р. І. Микола Опанасович Коваль-Медзвецький – перший керівник державної картографо-геодезичної служби України (До 140-річчя від дня народження вченого та 90-річчя заснування державної картографо-геодезичної служби України)


Проблеми. Дискусії. Рецензії

Шевченко В. О. Своєчасна праця В. Є. Любченка


Нові видання

Література з картографії (Р. І. Сосса, І. С. Лакейчук)


Картографічні твори (О. М. Федунків)


Інформація

Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2008" (І. С. Тревого, С. Г. Савчук, Б. Б. Паляниця, О. М. Денисов)
Симпозіум GeoNames08 "Географічні назви як частина культурного спадку" (Н. І. Сивак)