Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:

2.2008Офіційна хроніка
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 485-р "Про призначення Ткаліча В. П. головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру"
 Загальні питання
Шаблій О. І., Дітчук І. Л., Кандиба Ю. І. Рік пам’яті академіка Степана Рудницького в Україні

Геодезія

Двуліт П. Д., Голубінка Ю. І. Про визначення гравіметричних складових відхилень прямовисних ліній

Розглядається питання визначення гравіметричних складових відхилень прямовисних ліній комбінованим методом з використанням поля "чистих" аномалій сили ваги й моделі гравітаційного поля Землі EІGEN-CG01C для 20-ти контрольних точок Австрії та для 686-ти точок моделі "geoіda nіwelacyjna 2001". На підставі виконаних обчислень зроблено висновок, що пропонована методика дозволяє визначати гравіметричні складові відхилення прямовисних ліній на рівнинній місцевості з точністю до 0,3'', а пункти в гірській місцевості (висоти більш ніж 2,5 км) - з точністю до 1,4''.

Власенко В. В., Крячок С. Д. Особливості геодезичних розмічувальних робіт у монолітно-каркасному будівництві


Приводиться технологія детальної розбивки будівельних конструкцій без виносу основних осей спорудження. На монтажний горизонт по вертикалі передають точку перетину двох взаємно перпендикулярних базисів, що проходять через центр споруди. Для цього використовують електронний тахеометр і лазерний прилад вертикального проектування.

Картографія

Любченко В. Є. Створення рельєфних карт

Висвітлюється накопичений досвід і особливості створення рельєфних карт у нинішніх ринкових умовах. На прикладі Державного підприємства "Державна картографічна фабрика" розглядаються особливості редакторських робіт, зміни в технології виготовлення рельєфних карт, підходи до визначення вартості картографічної продукції й робиться висновок про необхідність поетапного планового визначення витрат на виробництво рельєфних карт.

Орещенко А. В. Cтворення анімаційних карт із заданими переходами між ключовими точками


Висвітлюється роль анімаційних карт як особливого виду карт динаміки, які застосовуються для показу явищ, що змінюються в часі й просторі. Описано базові принципи побудови анимированного картографічного зображення. Дано характеристику найпоширенішого програмного забезпечення для створення анімаційних картографічних творів. Розглянуто основні типи анімаційних карт, особливості створення карт із незначною динамікою картографічних показників. Зроблено висновок про розширення можливостей картографії при відображенні динамічних явищ і процесів за допомогою анімаційних карт.

Геоінформатика і кадастр

Коцаб М. Використання веб-аплікацій в геодезичній практиці


Стрімкий розвиток нових телекомунікаційних технологій і доступність даних в Інтернеті сприяли розробці нових технологій у геодезії й картографії. До таких технологій ставиться й веб-аплікація для складання топографічного (геометричного) плану, розроблена в VU'GTK (Чехія). Головні особливості цієї аплікації, робота з нею та її переваги описані в даній статті. Приділено також увагу пропозиціям і можливостям подальшого її розвитку та використання, зокрема для актуалізації даних Інформаційної системи геодезії, картографії й кадастру .

Економіка та організація виробництва

Любченко В. Є. Державна картографічна фабрика: шлях тривалістю в 35 років

Описано історію створення, етапи становлення й розвитку відомого в країні та у ближньому зарубіжжі спеціалізованого підприємства - Державної картографічної фабрики, якій у грудні минулого року виповнилося 35 років.

Тягур В. К. Херсонському державному підприємству геодезії, картографії та кадастру – 30 років

З нагоди 30-річчя від дня створення Державного підприємства "Херсонгеоінформ" його директор описує історію становлення колективу, характер робіт, успіхи та складності пройденого шляху.

Історіографія і персоналії

Дрбал А., Коцаб М., Неєдли В. Домінік Зброжек (1832-1889) – перший завідувач кафедри геодезії Львівської політехніки

Описано життєвий шлях і наукову діяльність відомого чеського й польського вченого- геодезиста, першого завідувача кафедрою геодезії Львівської політехніки Домініка Зброжека. Наводиться схема створеної ним першої нівелірної мережі Львова та коротка бібліографія його робіт.

Василю Костянтиновичу Тягуру - 60


Робота громадських організацій

Засідання президії правління УТГК в І кварталі (П. М. Шевчук)
Конференція Західного геодезичного товариства у Львові (І. С. Тревого, О. М. Денисов, Б. Б. Паляниця, П. М. Шевчук)


Нові видання

Література з картографії (Р. І. Сосса, І. С. Лакейчук)


Інформація

Третя Міжнародна конференція “Історія української географії та картографії”, присвячена академіку С. Рудницькому (О. Заставецька, І. Дітчук)
Розширене засідання колегії Державної служби геодезії, картографії та кадастру (І. Й. Кучер)