Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
1.2007


Офіційна хроніка
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 132 "Про звільнення Сосси Р. І. з посади голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру"
 • Рішення колегії Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 25 грудня 2006 р. № 16 "Про картографічне забезпечення виробничими підрозділами Укргеодезкартографії ведення екологічної мережі держави"
 • Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 12 січня 2007 р. № 5 "Щодо інвентаризації об'єктів інтелектуальної власності"
 • Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 29 січня 2007 р. № 4 "Про деякі питання застосування Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 в топографічному картографуванні"

  Загальні питання
 • Про картографічне забезпечення виробничими підрозділами Укргеодезкартографії ведення екомережі України (доповідь голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру Р. І. Сосси на колегії Мінприроди від 25 грудня 2006 р.)

 • Сосса Р. І. Засади діяльності державної картографо-геодезичної служби

 • Марков С. Ю., Дишлик О. П. До питання якості топографо-геодезичної та картографічної продукції і послуг


  Геодезія

 • Савчук С. Г., Заєць І. М., Кучер О. В. Щодо проблеми вибору системи висот


  Фотограмметрія і дистанційне зондування

 • Могильний С. Г., Луньов А. О. Теоретичні основи побудови цифрових квазізнімків

 • Карпінський Ю. О., Скакодуб Л. О., Єгоров А. В. Започаткування полігона дистанційного зондування Землі для топографічного картографування


  Геоінформатика і кадастр

 • Лященко А. А., Форосенко А. В. Методичні засади створення інтерактивних електронних карт у форматі SVG


  Історіографія і персоналії
 • Ярославу Романовичу Дашкевичу – 80

  Робота громадських організацій
 • Інформаційне повідомлення президії УТГК № 2 (П. М. Шевчук, І. С. Тревого)
 • Тематичний план роботи правління УТГК на 2007 рік

  Інформація
 • Генеральна асамблея і ХХІІІ конгрес FIG + INTERGEO (І. С. Тревого, В. В. Задорожний, О. Ф. Ладан, С. Г. Савчук)