Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
5.2006


Офіційна хроніка
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1524 "Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України"

  Геодезія

 • Сидоренко Г. С., Омельченко А. В., Занімонський Є. М., Мірошниченко О. М., Тревого І .С. Модель взаємодії балістичного гравіметра і фундаменту

 • Сидоренко Г. С., Мірошниченко О. М., Кучер О. В., Заєць І. М. Проблеми досягнення високої точності вимірів при побудові гравіметричної мережі


  Картографія

 • Беба Н. В. Напрями вдосконалення картографічного забезпечення туризму в Україні

 • Шевченко В. О. Вимоги до навчальних карт. Чи витримуються вони?

 • Шевченко В. О., Молочко В. В. Маркетингові дослідження в картографії


  Фотограмметрія і дистанційне зондування

 • Мельник В. М., Волошин В. У. До теорії РЕМ-фотограмметрії


  Геоінформатика і кадастр

 • Губа М. І., Моїсеєнко О. О., Попов О. В., Ткаченко В. П. Концепція створення міської геоінформаційної системи Харкова


  Історіографія і персоналії

 • Тревого І. С., Двуліт П. Д. Основні віхи життя і діяльності професора Мигаля Миколи Костянтиновича

 • Лященку Анатолію Антоновичу – 60
 • Соссі Ростиславу Івановичу – 50
 • Чернязі Петру Гервазійовичу – 60
  Проблеми. Дискусії. Рецензії

 • Романишин П. О. Думки з приводу організації робіт з топографічного знімання території України


  Нові видання
 • Література з картографії (Р. І. Сосса, І. С. Лакейчук)
 • Картографічні твори (О. М. Федунків)

  Інформація
 • Відзначення події включення об'єкта "Геодезична дуга Струве" до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Н. О. Кізілова)
 • Розширене засідання колегії Державної служби геодезії, картографії та кадастру (О. Л. Диченко)
 • Акція "Картографічна спадщина. Доісторичні карти Європи" (В. О. Шевченко)
 • III Конгрес геодезистів та XXV сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі держав-учасниць СНД (В. Т. Липський)
 • Засідання Міжвідомчої науково-методичної ради з питань географічних назв (Н. О. Кізілова)
 • Інформація про майбутній семінар