Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
3.2006


Офіційна хроніка

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р. № 543 "Про утворення Міжвідомчої науково-методичної ради з питань географічних назв"

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р. № 518 "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2006 році" (витяг)

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 385 "Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону"


  Загальні питання

 • Кізілова Н. О., Катренко І. М. Закон України "Про географічні назви" – шлях до вирішення проблем найменування об'єктів


  Геодезія

 • Терещук О. І., Суровець В. В., Мовенко В. І. Дослідження конструкції опори перманентної GPS-станції "Чернігів"

 • Тревого І. С., Савчук С. Г., Віват А. Й., Віват О. М. Створення метрологічного полігона для атестації GPS-приймачів


  Картографія

 • Барановський В. Д., Тарапатов М. М. Варіаційні методи оптимізації картографічних проекцій для України та її окремих регіонів


  Фотограмметрія і дистанційне зондування

 • Ноздрачова Т. М., Бондаренко А. Д. Аналіз сфер використання даних ДЗЗ із архіву ДНВЦ “Природа” у 2003-2005 рр.


  Геоінформатика і кадастр

 • Король П. П. Математико-картографічне моделювання лінгвістично-географічних систем на основі теорії нечітких множин

 • Крисенко С. В. Моделювання процесів оцінки земельних ресурсів

 • Суховірський Б. І., Якунін О. В. Використання розподіленої бази даних для кадастрових робіт


  Історіографія і персоналії

 • Трипутіна Н. П., Шипулін В. Д. З історії геодезичної освіти в Україні: Харківські сторінки

 • Ленченко В. О. Генеральний план Києва 1745 року

 • Ровенчак І. І., Цюцюра Л. Ю. Початки української історичної картографії у творах Ісидора Шараневича 1860-х років


  Нові видання
 • Література з картографії (І. С. Лакейчук, Р. І. Сосса)
 • Картографічні твори (О. М. Федунків)

  Інформація
 • Робота ХХIV сесії Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі держав-учасниць СНД (Н. О. Кізілова)
 • ДНВП "Картографія" – краще картографічне видавництво Європи 2005 року!