Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
3.2005


Офіційна хроніка
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 693 "Про призначення Сосси Р. І. головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру"
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 800 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з делімітації та демаркації державного кордону"
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. № 979 "Про затвердження Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру"
 • Наказ Державного Комітету природних ресурсів України від 20 травня 2005 року № 95 “Щодо уточненого місцезнаходження географічного центру України”

  Геодезія
 • Марченко О. М., Заяць О. С., Калинич І. В.,Проданець І. І. Про узагальнення формул Молоденського для перетворення геодезичних координат і нормальних висот

  Картографія
 • Палієнко Л. О. Розвиток картографування лікувально-рекреаційних і туристичних ресурсів на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Ровенчак І. І. Атласне картографування етнокультурних відмінностей регіонів України
 • Трюхан В. М. Визначення протяжності берегової лінії Азовського моря сучасними методами картометрії

  Фотограмметрія і дистанційне зондування
 • Глотов В. М. Особливості цифрового знімання при створенні великомасштабних планів Антарктичного узбережжя в районі станції "Академік Вернадський"
 • Готинян В. С., Мичак А. Г., Титаренко О. В., Кожан О. М. Визначення геодинамічно небезпечних ділянок на трасах магістральних трубопроводів за даними дистанційного зондування Землі

  Геоінформатика і кадастр
 • Іванченко С. А. Структура та функціональні можливості публікування карт в Інтернеті на базі ГІС ARСIMS
 • Грицевич В. С. Картографічна інтерпретація багатовимірної таксономізації в суспільно-географічних дослідженнях

  Історіографія і персоналії
 • Берлянт О. М. Костянтин Олексійович Салищев – видатний вчений та організатор картографічної науки
 • Буряк О. В., Сосса Р. І. Томаш Нєводнічанський – колекціонер старовинних карт

  Інформація
 • XXII сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі держав-учасниць СНД (Р. І. Сосса)
 • Шосте засідання Відділу Східна Європа, Північна і Середня Азія Групи експертів ООН з географічних назв та п'яте засідання робочої групи географічних назв Міждержавної Ради з геодезії, картографії, кадастру і дистанційного зондування Землі держав-учасниць СНД (В. П. Ткаліч, Н. О. Кізілова)
 • На XXII Міжнародній картографічній конференції в Ла-Коруньї (Р. І.Сосса)