Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

beta Стара версія сайту
ua
EN
Change language to:
В ході землевпорядних та кадастрових робіт на території Київської області виготовлено цифрових растрових карт на основі топографічних карт масштабу 1:10000 системи координат 1942 та 1963 років. Технологія створення цифрових растрових карт: на сканері НВП Геосистема підготовлені растрові моделі топографічних карт; виконано калібрування, прив’язку растрових моделей в системі координат 1963 року, програмний продукт Descartes, Microstation 8.0; У результаті виконаних робіт Замовнику передані цифрові растрові карти: масштаб 1:10000; система координат 1963 року; формат Geotiff; нарізка на блоки довільна.