Закон України "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР"

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ