Закон України "Про мови в Українській РСР"

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ