Умовні знаки для топографічної карти масштабу 1:10 000

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ