Умовні знаки для топографічних планів масштабів1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ