Умовні знаки для топографічних карт масштабів 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ