Технічні умови на створення серії топографічних карт областей масштабу 1:200 000

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ