Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ