Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ