У звіті приведено:
аналіз стану стандартизації метаданих та принципи їх створення й використання;
виконано огляд складу, структури метаданих у відповідності з міжнародним стандартом ISO 19115 “Географічна інформація - Метадані” та правил кодування й форматів подання метаданих про набори геопросторових даних згідно з проектом технічної специфікації ISO/TS 19139 “Географічна інформація – Метадані – Реалізація XML-схеми”.

 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ