У звіті наведений аналіз основних геодезичних референцних систем, які мають найбільше застосування у світовій геодезичній практиці, а також розглянуті основні картографічні проекції. 
У звіті наведені рекомендації щодо використання для топографо-геодезичного та картографічного забезпечення ведення Державного земельного кадастру сучасних систем координат та картографічних проекцій.

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ