Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 238-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року"

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ