14.04.14

Науково-дослідний інститут геодезії і картографії розпочинає публікацію паспортів на координатні операції перетворення та трансформування координат

Всі паспорти розроблені  на основі стандартів ISO серії 19100 “ Географічна інформація / Геоматика”.  У відповідності до стандарту ISO 1911

“Географічна інформація - Просторова координатна прив’язка” (Geographic information — Spatial referencing by coordinates) координатна операція (coordinate operation) визначається як зміна координат від однієї референцної системи координат до іншої та включає  перетворення (conversation) та трансформування (transformation).

 Координатна операція “перетворення” використовується у тому випадку, коли відомі істинні (теоретичні) значення параметрів перерахунку. До координатних операцій “Перетворення” відносяться перерахунок координат від геодезичних еліпсоїдальних координат B,L,H до прямокутних координат x,y в проекції Гаусса - Крюгера, перехід від системи координат СК-42 до похідної від неї місцевої системи координат “Місцева”, або перехід від системи координат СК-63 до похідної від неї місцевої системи координат “Місцева ІІ”, параметри яких були встановлені при розвитку або реконструкції місцевих геодезичних мереж. Координатна операція “Трансформування” застосовується в тому випадку, коли істинні (теоретичні) значення параметрів перерахунку не відомі і вони визначаються емпіричним методом. Перехід від “малоточної” системи координат СК-42 та похідних від неї СК-63 , “Місцевої” та “Місцева ІІ” до високоточної системи координат УСК-2000 можливий тільки перерахунком координат за допомогою трансформаційного поля, побудованого за суміщенними точками, координати яких відомі в двох системах координат.

Стандартом ISO 19127 “Географічна інформація / Геодезичні коди та параметри”( Geographic information — Geodetic codes and parameters) передбачено розроблення реєстру паспортів референцних систем координат, який вже опубліковано на сайті НДІГК ( http://dgm.gki.com.ua/ua/miscevi_sistemi_coordinates ),  та реєстру паспортів координатних операцій трансформування та перетворення координат.

 

У відповідності до зазначених стандартів ISO 19111 та ISO 19127 НДІГК розпочинає публікацію паспортів координатних операцій перетворення та трансформування координат.

Інші новини інституту

IV Міжнародна науково-практична конференція ‘Картографія та вища школа: сучасний стан і стратегія розвитку”

IV Міжнародна науково-практична конференція ‘Картографія та вища школа: сучасний стан і стратегія розвитку”

27 вересня 2018 р. на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка від..

01.10.2018

Методи збирання геопросторових даних для топографічного картографування

Методи збирання геопросторових даних для топографічного картографування

В статті розглянуто і класифіковано сучасні методи збирання геопросторових даних для топографічного картог..

26.09.2018

НДІГК прийняв участь у Науково-практичній конференції в Державній Екологічній Академії післядипломної освіти та управління.

НДІГК прийняв участь у Науково-практичній конференції в Державній Екологічній Академії післядипломної освіти та управління.

19 вересня в Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління відбулася Науково - практичн..

20.09.2018

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ