14.04.14

Науково-дослідний інститут геодезії і картографії розпочинає публікацію паспортів на координатні операції перетворення та трансформування координат

Всі паспорти розроблені  на основі стандартів ISO серії 19100 “ Географічна інформація / Геоматика”.  У відповідності до стандарту ISO 1911

“Географічна інформація - Просторова координатна прив’язка” (Geographic information — Spatial referencing by coordinates) координатна операція (coordinate operation) визначається як зміна координат від однієї референцної системи координат до іншої та включає  перетворення (conversation) та трансформування (transformation).

 Координатна операція “перетворення” використовується у тому випадку, коли відомі істинні (теоретичні) значення параметрів перерахунку. До координатних операцій “Перетворення” відносяться перерахунок координат від геодезичних еліпсоїдальних координат B,L,H до прямокутних координат x,y в проекції Гаусса - Крюгера, перехід від системи координат СК-42 до похідної від неї місцевої системи координат “Місцева”, або перехід від системи координат СК-63 до похідної від неї місцевої системи координат “Місцева ІІ”, параметри яких були встановлені при розвитку або реконструкції місцевих геодезичних мереж. Координатна операція “Трансформування” застосовується в тому випадку, коли істинні (теоретичні) значення параметрів перерахунку не відомі і вони визначаються емпіричним методом. Перехід від “малоточної” системи координат СК-42 та похідних від неї СК-63 , “Місцевої” та “Місцева ІІ” до високоточної системи координат УСК-2000 можливий тільки перерахунком координат за допомогою трансформаційного поля, побудованого за суміщенними точками, координати яких відомі в двох системах координат.

Стандартом ISO 19127 “Географічна інформація / Геодезичні коди та параметри”( Geographic information — Geodetic codes and parameters) передбачено розроблення реєстру паспортів референцних систем координат, який вже опубліковано на сайті НДІГК ( http://dgm.gki.com.ua/ua/miscevi_sistemi_coordinates ),  та реєстру паспортів координатних операцій трансформування та перетворення координат.

 

У відповідності до зазначених стандартів ISO 19111 та ISO 19127 НДІГК розпочинає публікацію паспортів координатних операцій перетворення та трансформування координат.

Інші новини інституту

Набув чинності Національний стандарт України ДСТУ 8774:2018 “Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних”

Набув чинності Національний стандарт України ДСТУ 8774:2018 “Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних”

У відповідності до Наказу № 158 від 11 червня 2018 р. Державного підприємства “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І Н..

04.07.2019

Щодо впровадження високоточної Європейської вертикальної референцної системи висот UELN / EVRS2000 на території України

Щодо впровадження високоточної Європейської вертикальної референцної системи висот UELN / EVRS2000 на території України

В Науково-дослідному інституті геодезії і картографії в результаті виконання проекту «Вирівнювання та ката..

04.03.2019

Технічна зустріч виробників даних продуктів EuroGeographics

Технічна зустріч виробників даних продуктів EuroGeographics

6-7 листопада 2018 року у Хорватії (Загреб) відбулась технічна зустріч виробників даних продуктів EuroGeographics..

14.11.2018

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ