04.05.18

Як зв’язати старі місцеві системи координат з УСК-2000

 У відповідності до Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 01.03.2017 №74 р. на території всіх областей України та м. Київ і Севастополь створені нові місцеві системи координат, похідні від УСК-2000. Відомості про ці нові місцеві системи координат оформлені у вигляді «Паспортів місцевих систем координат», ( http://dgm.gki.com.ua/pasporti-regionalnih-systems-coordinates-usk-2000 )

Старі місцеві системи координат в населених пунктах були  утворені від державної системи координат 1932 або 1942 років шляхом введення відповідних “ключів” переходу, або системи координат Місцева – ІІ, утворені від системи координат 1963 року

Міські геодезичні мережі, які є носієм місцевої системи координат, не відповідають  сучасним технічним вимогам, що висуваються до геодезичної основи, яка задає всі вимірювальні властивості топографічним, землевпорядним, містобудівним та іншим картографічним матеріалам, зокрема:

-                     спотворення міських геодезичних мереж, яка створювалася застарілими аналоговими технологіями, досягають 1-1.5 м;

-                     значні втрати геодезичних пунктів в наслідок господарської діяльності.

-                     невідповідності сучасним цифровим технологіям, зокрема використанню методів Глобальних Навігаційних Супутникових Систем та цифрових електроних тахеометрів ( Total Station)

 

Для встановлення параметрів зв’язку старої місцевої системи координат з УСК-2000 і реконструкції міської геодезичної мережі, в залежності від її технічного стану та фінансових можливостей, Науково-дослідний інститут геодезії і картографії пропонує виконання робіт з встановлення параметрів зв’язку старих місцевих систем координат з УСК-2000 та реконструкції міських геодезичних мереж за однією з трьох технологічних схем:

 

А. Повна реконструкція міської геодезичної мережі з прив’язкою її до системи координат УСК-2000

 

Перелік робіт включає:

-                   повне обстеження та оновлення пунктів існуючої  міської геодезичної мережі 4 класу та 1, 2 розрядів;

-                   обстеження та оновлення  нівелірних знаків;

-                   рекогносціювання пунктів міської геодезичної мережі, замість втрачених пунктів;

-                   виготовлення центрів та закріплення пунктів міської геодезичної мережі;

-                   виконання супутникових геодезичних спостережень на пунктах міської геодезичної мережі;

-                   виконання лінійно-кутових вимірів на пунктах міської геодезичної мережі;

-                   нівелювання IV класів по пунктах геодезичної мережі;

-                   опрацювання супутникових та лінійно-кутових вимірювань на пунктах міської геодезичної мережі;

-                   вирівнювання міської геодезичної мережі та обчислення координат пунктів, укладання каталогів координат та висот пунктів міської геодезичної мережі в системі координат УСК-2000;

-                   аналіз деформації існуючої міської геодезичної мережі;

-                   моделювання параметрів місцевої системи координат (встановлення зв’язку із системою координат УСК-2000);

-                   обчислення координат пунктів міської геодезичної мережі та укладання каталогів координат та висот пунктів у місцевій системі координат, утвореної від УСК-20000;

-                   розроблення трансформаційного поля для перетворення картографічних та землевпорядних матеріалів із старої місцевої системи координат м. Одеса, утвореної від СК-42 в місцеву систему координат, утворену від УСК-2000;

-                   складання  технічного звіту.

 

Б. Часткова реконструкція міської геодезичної мережі з прив’язкою  її до системи координат УСК-2000

Термін виконання робіт:  9 місяців.

Реконструкція міської геодезичної мережі (полігонометрії) 4 класу та визначення координат вузлових пунктів 1 розряду шляхом супутникових геодезичних спостережень. При наявності лінійно-кутових вимірів на пунктах 1 розряду полігонометрії минулих років є можливість виконати їх вирівнювання та включити у каталог координат та висот пунктів.

Причому при виконанні топографо-геодезичних робіт на території міста, після часткової реконструкції міської геодезичної мережі, можуть використовуватися  тільки пункти Державної геодезичної мережі (ДГМ) та міської геодезичної мережі, координати яких визначені в системі координат УСК-2000.

 

Перелік робіт включає:

-                   повне обстеження та оновлення пунктів існуючої  міської геодезичної мережі 4 класу та. вузлових пунктів полігонометрії 1 розряду;

-                   рекогностіювання пунктів міської геодезичної мережі 4 класу (замість втрачених пунктів);

-                   виготовлення центрів та закріплення пунктів міської геодезичної мережі 4 класу;

-                   виконання супутникових геодезичних спостережень на пунктах міської геодезичної мережі 4 класу та вузлових пунктах полігонометрії 1 розряду;

-                   опрацювання супутникових геодезичних спостережень на пунктах міської геодезичної мережі;

-                   вирівнювання міської геодезичної мережі та обчислення координат пунктів, укладання каталогів координат та висот пунктів мережі в системі координат УСК-2000;

-                   аналіз деформації існуючої міської геодезичної мережі;

-                   моделювання параметрів місцевої системи координат (встановлення зв’язку із системою координат УСК-2000);

-                   обчислення координат пунктів міської геодезичної мережі та укладання каталогів координат та висот пунктів у місцевій системі координат;

-                   розроблення трансформаційного поля для перетворення картографічних та землевпорядних матеріалів із старої місцевої системи координат, утвореної від СК-42 в місцеву систему координат, утворену від УСК-2000;

-                   складання  технічного звіту.

 

В. Прив’язка місцевої системи координат до системи координат УСК-2000

Реконструкція вибірково до 50 пунктів міської геодезичної мережі (полігонометрії), які рівномірно розташовані на території міста.

Причому при виконані топографо-геодезичних робіт на території міста, після прив’язки місцевої системи координат до системи координат УСК-2000,  можуть використовуються тільки пункти Державної геодезичної мережі (ДГМ) та пункти полігонометрії, які визначені в системі координат УСК-2000.

 

Перелік робіт включає:

-                   вибіркове обстеження та оновлення пунктів існуючої  міської мережі 4 класу та 1, 2 розрядів на яких необхідно виконати супутникові геодезичні спостереження;

-                   виконання супутникових геодезичних спостережень на вибраних пунктах міської геодезичної мережі;

-                   вирівнювання супутникових геодезичних спостережень та обчислення координат пунктів, укладання каталогів координат та висот пунктів в системі координат УСК-2000;

-                   аналіз деформації існуючої міської геодезичної мережі з метою прийняття рішення щодо реконструкції геодезичної мережі;

-                   моделювання параметрів місцевої системи координат (встановлення зв’язку із системою координат УСК-2000);

-                   обчислення координат пунктів міської геодезичної мережі та укладання каталогу координат та висот пунктів у місцевій системі координат, утвореної від УСК-2000;

-                   складання  технічного звіту.

 

Інші новини інституту

Щодо демаркації державного кордону України і Республіки Білорусь.

Щодо демаркації державного кордону України і Республіки Білорусь.

Завершені роботи з побудови спільної геодезичної мережі Республіки Білорусь та України для забезпечення де..

13.08.2019

ДСТУ 8774:2018  буде виданий у 2020 році

ДСТУ 8774:2018 буде виданий у 2020 році

Науково-дослідний інститут геодезії і картографії, який здійснює функції секретаріату ТК 103 “Географічна ін..

08.08.2019

Набув чинності Національний стандарт України ДСТУ 8774:2018 “Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних”

Набув чинності Національний стандарт України ДСТУ 8774:2018 “Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних”

У відповідності до Наказу № 158 від 11 червня 2018 р. Державного підприємства “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І Н..

04.07.2019

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ