-

Зміст 2014 №6

Геодезія

Савчук М. В., Заблоцький Ф. Д. Оцінювання гідростатичної складової зенітної тропосферної затримки за даними радіозондування

Резюме

За даними радіозондування на шести аерологічних станціях визначено показання гідростатичної складової зенітної тропосферної затримки і порівняно їх з відповідними даними, отриманими за аналітичною моделлю Saastamoinen.Запропоновано рекомендації щодо подальших досліджень у цьому напрямі.

 

Картографія

 

Курач Т. М., Олійник Р. В., Тарабан С. М. Картографічне забезпечення системи моніторингу автотранспортної мережі великого міста

Резюме

На прикладі вулично-дорожньої мережі Шевченківського району м. Києва розроблено процедуру визначення елементарних її ділянок для створення оптимальної системи моніторингу автотранспортних потоків великого міста. На основі виділення групових та індивідуальних ознак елементарних ділянок вулиць і доріг визначено однорідні групи і центри їх тяжіння. Результати оформлено у вигляді картографічного зображення, яке спрямоване на візуалізацію і проведення картометричних досліджень з метою організації моніторингу автотранспортної системи міста.

 

 

Фотограмметрія і дистанційне зондування

 

Мельник В. М., Мендель В. П., Расюн В. Л. Ентропійна концепція визначення рівнів ерозії ґрунту за даними РЕМ-мікроскопії

Резюме

Розглянуто методику визначення рівнів ентропії поверхонь сколів ґрунту за даними растрової електронної мікроскопії (РЕМ-мікроскопії) та авторську концепцію визначення протиерозійної стійкості ґрунтів за ентропійними характеристиками.

 

 

Слободяник М. П. Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур за матеріалами ДЗЗ та вегетаційними індексами

Резюме

Здійснено загальний аналіз методологічних підходів до прогнозування врожайності сільськогосподарських культур. Розглянуто приклад моніторингу змін стану сільськогосподарських угідь на основі матеріалів ДЗЗ і вегетаційного індексу NDVI.

 

 

Геоінформатика і кадастр

 

Лященко А. А., Кравченко Ю. В., Горковчук Д. В. Інфраструктурний підхід до створення сучасної системи містобудівного кадастру

Резюме

Розглянуто особливості та сучасні вимоги до системи містобудівного кадастру, обґрунтовано принципи та напрямки побудови системи містобудівного кадастру на основі інфраструктурного підходу до спільного виробництва та використання суб'єктами містобудівної діяльності інтероперабельних геопросторових даних

 

Історіографія і персоналії

 

Ленченко В. О. Переяслав у картографії та описах XVII-XVIII століть

 

Резюме

Публікуються рукописні плани та описи українського міста Переяслава (нині Переяслав-Хмельницький)XVII-XVIII ст.

 

 

Дрбал А., Радєй К. Тарас Шевченко: участь в експедиціях та науки про Землю і Всесвіт

Резюме

Описано участь великого українського поета і художника Тараса Шевченка (*1814-†1861) в Аральській описовій та Каратауській (геологічній) експедиціях. Вперше означено методи й прилади астрономічних спостережень і топографічних знімань, які застосовувались в Аральській експедиції. Відзначено контакти поета з астрономами і геодезистами. Зроблено спробу по-новому інтерпретувати деякі його акварелі та малюнки і виявити вплив на його творчість астрономічних та геодезичних знань.

 

Сергію Георгійовичу Могильному – 75

 

Нові видання

 

Література з картографії (Сосса Р. І. , ФедунківО. М.)

 

Інформація

 

Міжнародна конференція з картографії та ГІС у Болгарії

 

Науково-практична конференція "Геоінформаційні технології в територіальному управлінні" (Давиденко А. С., КічкірукІ. П.)

 

Картографія в науковій, освітянській та управлінській діяльності (МолочкоВ. В.)

 

Робочий семінар з макрофотограмметрії та лазерного сканування (Ю. В. Кравченко, Т. М. Квартич)

 

 

Відомості про авторів

 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ