2014 №2


Загальні питання

Сосса Р. І. Від Київської картографічної фабрики до Державного науково-виробничого підприємства "Картографія": історія та сучасність     

Розглянуто історію становлення та розвитку провідного картовидавничого підприємства України – ДНВП «Картографія», яке упродовж 70 років діяльності видало майже 5000 різноманітних картографічних творів. Відзначено внесок підприємства у розвиток тематичного картографування України. Докладніше висвітлено сьогодення підприємства, основними видами діяльності якого нині є створення картографічної продукції, цифрове картографування та унормування географічних назв.


 Картографія  

Ісаєв Д. В. Атлас історії України як сучасна форма дослідження минулого

Науково-популярне спрямування історичної картографії передбачає задоволення інтересів читачів, чий рівень знань подолав межі шкільної програми й наближається до наукового. Орієнтування на таких читачів і обумовило зміст Атласу історії України. У даній статті розглядаються особливості картографування подій української історії та кожного її періоду. Висвітлюються проблеми створення історичних карт і пропонуються шляхи їх подолання. Підкреслюється значення атласу як аналітичного інструменту пізнання історії.

Марченко Л. В., Молочко В. В., Півак Л. І. Атласне картографування міст України    

Проаналізовано розвиток атласного картографування міст у ДНВП «Картографія». Описано особливості змісту таких картографічних творів: довідкових щорічних видань атласів великих міст України (Києва, Одеси, Львова, Донецька), атласів автомобіліста (Києва, Харкова), туристичних та універсальних атласів міст.

Галдецька Р. М., Марченко Л. В., Молочко В. В. Атласи та карти Києва, видані ДНВП "Картографія": історичний огляд 

Аналізуються випущені в ДНВП "Картографія" картографічні твори на територію міста Києва, починаючи від туристичних схем, що видавалися з 1972 р., до докладних планів та атласів сучасності. Описано особливості їх змісту і зміни, внесені при їх перевиданні. 

Сосса Р. І. Політико-адміністративні й адміністративні карти 

Розглянуто особливості картографування політико-адміністративного і політико-територіального устрою. На прикладах картографічної діяльності ДНВП "Картографія" описано основні етапи створення політико-адміністративних та адміністративних карт в Україні.

Веклич Л. М., Руденко І. С. Туристичне атласне картографування 

Проаналізовано атласи ДНВП "Картографія" туристичного спрямування, видані за останні 10 років. Це, зокрема, два атласи на територію Криму, атласи туриста Київської і Тернопільської областей, "Знайомтесь. Україна", "Туристичне намисто України" та два специфічних  – "Атлас мисливців та рибалок. Київська область" і "Шляхами Великого Кобзаря".

Вдовенко В. В., Веклич Л. М. Оглядові та маршрутні туристичні карти й путівники 

Анонсуються видання туристичного спрямування, випущені ДНВП "Картографія" упродовж останніх 10-ти років. Особливу увагу приділено оглядовим, маршрутним туристичним картам і путівникам, які охоплюють як територію України загалом, так і її окремі регіони.

Руденко І. С., Бурбан П. Ю., Веклич Л. М. З досвіду створення кооперативних картографічних творів (на прикладі атласу "Санкт-Петербург – Витебск – Одесса") 

Висвітлено особливості реалізації міжнародного картографічного проекту під назвою "Атлас автотуриста "Санкт-Петербург – Витебск – Одесса". Атлас створили підприємства чотирьох держав – Росії, Республіки Білорусь, України та Молдови. Описано його структуру та зміст, технологічну схему підготовки до видання, нюанси дистанційної співпраці редакційних колективів.

Вдовенко В. В., Веклич Л. М. Картографування транспортної мережі України 

Описуються найпопулярніші картографічні видання – атласи й карти автошляхів України та її регіонів, окремих країн і територій. 

Бонк Ж. Є., Європіна І. О., Остроух В. І. Навчальні картографічні видання для вивчення географії в школі 

Розглядаються картографічні видання ДНВП "Картографія" для вивчення географії у загальноосвітніх навчальних закладах. Описуються особливості їх змісту. Наводяться приклади забезпечення курсів географії друкованими картографічними творами.

Бонк Ж. Є., Капустенко С. В., Остроух В. І. Створення карт для вивчення іноземних мов (з досвіду ДНВП "Картографія")  

Висвітлено особливості створення серії настінних карт для вивчення іноземних мов. Розглянуто змістове наповнення, умовні позначення, ілюстративний матеріал та дизайн карт. Описано основні та перспективні напрями використання подібних творів для вивчення іноземних мов.

Європіна І. О., Капустенко С. В., Остроух В. І., Радченко В. В. Навчальні електронні посібники з географії як приклад реалізації нових технологій навчання 

Розглянуто особливості створення та впровадження у процес навчання географії навчальних електронних посібників та інтерактивних карт. Описано практичні розробки Державного науково-виробничого підприємства "Картографія" у сфері електронної картографії та визначено основні моменти використання їх у процесі навчання як сучасного ключового елемента інноваційних технологій в шкільній освіті.

Руденко І. С., Дрогушевська І. Л., Сивак Н. І. Внесок ДНВП "Картографія" в розвиток стандартизації географічних назв в Україні 

Розглянуто стан законодавчої, нормативної та методичної баз України у сфері унормування географічних назв. Коротко описано діяльність ДНВП "Картографія" у сфері стандартизації географічних назв для забезпечення потреб національної картографії. Подано інформацію про участь України у міжнародних заходах з проблем географічних назв.


Геоінформатика і кадастр  

Кічкірук І. П., Онищак Р. М. Створення цифрових карт для потреб авто навігації  

Проаналізовано специфіку та особливості застосування цифрової картографічної продукції як основного носія геопросторової інформації для забезпечення навігаційних потреб. Розглянуто ринок геоінформаційних послуг. Представлено практичну розробку Державного науково-виробничого підприємства "Картографія" туристичного спрямування та зазначено основні її можливості.


Історіографія і персоналії  

Сосса Р. І., Крижова Н. О. Атласи репродукцій стародавніх карт  

Розглянуто історичний процес картографування території України. Подано опис, структуру та основні характеристики публікацій репродукцій стародавніх карт.

Павлу Юрійовичу Бурбану – 70 років
  Богдану Івановичу Романюку – 60 років
Всеволоду Германовичу Бурачеку – 80 років    


Робота громадських організацій  

Сосса Р. І., Руденко І. С. Участь ДНВП "Картографія" у роботі громадських, наукових і професійних організацій  

Висвітлено участь ДНВП "Картографія" в діяльності громадських наукових і професійних організацій.


Нові видання  

Література з картографії (Р. І. Сосса, О. М. Федунків)  
Календар подій  
Відомості про авторів  

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ