2013 №2


Офіційна хроніка
 Указ Президента України № 153/2013 "Про внесення змін до Указу Президента України від 31 жовтня 2011 року №1008"   

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. № 192 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону"  


Геодезія

Третяк К. Р., Смірнова О. М., Кузнєцова В. Г.,  Кульчицький А. Я., Романюк В. В. Вивчення особливостей вертикальних рухів земної кори за результатами спостережень на перманентних ГНСС-станціях Центральної Європи

З метою дослідження динаміки вертикальних рухів земної кори було опрацьовано базу даних ГНСС-спостережень на 122-х перманентних станціях Європи. Із цього ряду відібрано 20 станцій, які рівномірно розміщені на території Центральної Європи. Ґрунтуючись на безперервних рядах спостережень, встановлено зміни абсолютних і регіональних швидкостей вертикальних рухів земної кори, їх просторовий розподіл та зв’язок з тектонікою регіону. Укладено картосхеми регіональних швидкостей рухів земної кори за період з 1998-го по 2011 рр.

Тревого І. С., Ільків Є. Ю.,  Кухтар Д. В. Дослідження температурних деформацій надземних трубопроводів методом кореляційного аналізу

Виконано спостереження за зміщеннями опорного перерізу надземного переходу магістрального газопроводу "Уренгой – Помари – Ужгород" методом кореляційного аналізу. На основі експериментальних даних встановлено ступінь впливу термічного фактора на величину зміщення трубопроводу. Отримано рівняння регресії для прогнозування цих зміщень.

Мороз О. І., Дульцев А. Т., Сідоров І. С., Серант О. В., Тартачинська З. Р., Ямелинець С. П., Карпенко Н. І. Про геодинамічні дослідження на природно-заповідних територіях

На прикладі біосферного резервату "Західне Полісся" розглядається важливе питання геодезичного моніторингу з метою достовірного оцінювання ситуації та прогнозування імовірних деформацій земної поверхні, що загрожують  екологічному стану природно-заповідних територій. Доводиться необхідність включення геодинамічних спостережень у наукові програми роботи заповідників.


 Картографія  

Дук Н. М. Картографічне моделювання реалізації фіскальної функції митними органами України

Розглянуто теоретичні й методичні питання картографування діяльності Державної митної служби України (ДМСУ) з реалізації її фіскальної функції. Запропоновано теми і зміст карт, визначено сфери їх застосування і коло користувачів, рівні й одиниці картографування, розроблено систему характеристик та показників для картографування фіскальної діяльності митних органів. Наведено зразки карт, що відображують різні аспекти фіскальної діяльності ДМСУ.

Гордєєв А. Ю. Топоніміка узбережжя Чорного та Азовського морів на картах-портоланах XIV-XVII століть

Викладено дослідницькі матеріали по картах-портоланах XIV-XVII століть, на яких зображені узбережжя Чорного та Азовського морів. Досліджено 200 з більш наж 700-та порто ланів, що дійшли до наших днів. Виписано топоніми, проведено їх топонімічний, картографічний та історичний аналіз, розглянуто винятки із загальних тенденцій в їх локалізації та написанні. Також розглянуто й описано хороніми та пелагоніми. Проаналізовано варіанти використання топонімів різними виробниками портоланів за два періоди – до 1500 р. і після цієї дати. Складено загальні переліки топонімів на вказаний регіон за школами виготовлювачів портоланів за два вказаних періоди. На підставі отриманих даних зроблено спробу ідентифікувати 19 непідписаних і недатованих портоланів, визначити їх належність до якоїсь картографічної школи, а також період виготовлення. 

 
  Геоінформатика і кадастр  

Лазоренко-Гевель Н. Ю. Геостатистичне моделювання результатів моніторингу ґрунтів засобами ГІС

Описується теорія і практика застосування геоінформаційних та геостатистичних методів для аналізування даних про агроекологічний моніторинг ґрунтів Київської області. 


Зарубіжний досвід  

Дрогушевська І. Л. Досвід Російської Федерації у справі національної стандартизації географічних назв

Розглядаються особливості національної стандартизації географічних назв у Російській Федерації. Проаналізовано розробки російських фахівців у сфері стандартизації географічних назв, вказано основні напрямки досліджень, методи та підходи до їх реалізації. Окремо виділено роботи зі створення та ведення Державного каталогу географічних назв Росії.

 

Історіографія і персоналії

Ровенчак І. І. Львів на найдавніших географічних картах

Висвітлюються зміст, роль і значення карт-портоланів у розвитку картографічного моделювання XIII-XVII ст. Основну увагу приділено проблемі позначення міста Львова на картах-портоланах XIV ст. Аналізується спеціальний зміст цих карт. Обґрунтовується дата (1335 р.) першого позначення Львова на найдавнішій географічній карті.

Анатолію Лаврентійовичу Бондарю – 70 років  

Нові видання  

Картографічні твори (О. М. Федунків)  


Інформація  

Картографічний подарунок для шанувальників історії України (І. С. Руденко)

 

Календар подій   

Відомості про авторів 

ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ