5.2007


Офіційна хроніка
  • Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16.07.2007 № 330 "Про затвердження Індексів до кошторисної вартості топографо-геодезичних та картографічних робіт"
  • Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.09.2007 № 489 "Про затвердження Методики розрахунку плати за топографо-геодезичну та картографічну інформацію"
  • Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру (Укргеодезкартографії) від 09.10.2007 № 120 "Про затвердження розміру плати за топографо-геодезичну та картографічну інформацію"

    Загальні питання

  • Ношкалюк В. Л., Пінчук Н.-С. М. Методичні засади визначення споживчої вартості топографо-геодезичної та картографічної інформації


    Геодезія

  • Янків-Вітковська Л. М., Савчук С. Г., Паучок В. К. До аналізу систематичних похибок координат перманентних GPS-станцій


    Картографія

  • Соломаха І. В. Міста України як об`єкт картографічних досліджень та їх відображення на аерокосмічних знімках


    Фотограмметрія і дистанційне зондування

  • Катушков В. О., Пряха Б. Г. Аналітичне калібрування неметричної інформації з урахуванням радіальної дисторсії


    Геоінформатика і кадастр

  • Шулік С. В. Бізнес-моделювання як етап розробки геоінформаційної системи підприємства

  • Марков О. С. Аналіз можливостей відкритих форматів обміну даними для збереження 3D-моделей забудованих територій


    Проблеми. Дискусії. Рецензії
  • Оригінальний підручник (рецензія)

    Історіографія і персоналії
  • Івану Юрійовичу Левицькому – 75
  • До 70-річчя Анатолія Олексійовича Телятника

    Робота громадських організацій
  • Здоров'я людей – найважливіша цінність (Н. Г. Гуркова)

    Нові видання
  • Література з картографії (Р. І. Сосса, І. С. Лакейчук)

  • Картографічні твори (О. М. Федунків)

    Інформація
  • 14-та Генеральна асамблея Міжнародної картографічної асоціації та ХХІІІ Міжнародна картографічна конференція (І. Д. Макаренко, Р. І. Сосса, В. В. Молочко, І. С. Руденко)
  • 9-та конференція ООН зі стандартизації географічних назв (Н.-С. М. Пінчук, Р. І. Сосса, О. М. Галущенко, Н. І. Сивак)
  • Календар подій

    Інтерв'ю
  • Інтерв'ю з генеральним директором ТОВ "НВЦ "Антарес" В. М. Ревуцьким про унікальні можливості роботизованого електронного тахеометра SRX (Д. Я. Вортман)
  • ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ